https://wojdak-legal.com/wp-content/uploads/2020/12/pixlr-bg-result-640x186.png

kancelaria@wojdak-legal.com

tel. +48 604 200 483

ul. Willowa 8/10 lok. 17

02-790 Warszawa

https://wojdak-legal.com/wp-content/uploads/2020/12/240_F_205330345_GWy9yiASTE3HUntUL53D36Y0LQck2Ry9.jpg

Warunkowe umorzenie postępowania jest rodzajem rozstrzygnięcia w sprawie karnej, który pozwala na uniknięcie kary za popełnione przestępstwo. Osobę wobec której zastosowano warunkowe umorzenie postępowania uważa się za niekaraną, mimo że z okoliczności sprawy i zgromadzonych dowodów wynika jednoznacznie, że popełniła ona przestępstwa. Warto się o nie ubiegać w przypadku osób, które popełniły czyn zabroniony po...