PRAWO CYWILNEPRAWO GOSPODARCZENiezapłacona faktura – nakaz zapłaty i skuteczna windykacja długu.

5 grudnia 2019

Każdy przedsiębiorca doskonale zna sytuacje, kiedy płynność finansową blokują niezapłacone faktury, a klient nie chce płacić. Jak wtedy odzyskać pieniądze? Jeśli podpisana była umowa i wystawiona faktura, której klient nie kwestionuje, odzyskanie długu w sądzie jest stosunkowo proste.

W takich sprawach można uzyskać nakaz zapłaty. Nakaz zapłaty wydawany jest w procedurze uproszczonej, bez rozprawy i przesłuchania świadków – jedynie na podstawie przesłanych dokumentów. Od otrzymania nakazu zapłaty dłużnik ma 14 dni na wniesienie sprzeciwu. Jeśli tego nie zrobi nakaz zapłaty staje się prawomocny i można udać się z nim do komornika, który będzie prowadził egzekucję.

Nakaz zapłaty – ile trwa postępowanie?

Pozew może zostać wysłany do sądu standardowo na papierze pocztą, albo w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym – przez Internet. W przypadku niezapłaconej faktury zazwyczaj znacznie szybszą drogą będzie skorzystanie z EPU (Elektronicznego Postępowania Upominawczego).

W tej procedurze na wydanie nakazu zapłaty czeka się ok. miesiąca – dwóch.

Dodatkowo, gdyby dłużnik wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty, sprawa się wydłuży. Sąd będzie musiał wtedy wyznaczyć rozprawę, na którą z pewnością wezwie obie strony i ewentualnych świadków. W takiej sytuacji warto również przygotować i przesłać do sądu odpowiedź na sprzeciw. Uczestnictwo na rozprawie co do zasady nie jest obowiązkowe, jednak warto być obecnym, ponieważ ma się wtedy wpływ na jej przebieg.

Firma windykacyjna czy komornik – co wybrać?

Po otrzymaniu nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności należy złożyć wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji. Komornik ma różne możliwości ściągnięcia długu od opornego kontrahenta. W pierwszej kolejności zwraca się do popularnych banków, żeby ustalić rachunki dłużnika i do ZUSu, żeby uzyskać informację czy dłużnik pracuje albo czy otrzymuje rentę i emeryturę. Komornik zwraca się też zazwyczaj do Centralnej Ewidencji Pojazdów żeby dowiedzieć się, czy dłużnik posiada samochód i do ksiąg wieczystych – czy ma nieruchomości. Komornik może również udać się do mieszkania dłużnika. Przed wybraniem komornika warto dowiedzieć się, który komornik jest skuteczny i działa na terenie zamieszkania dłużnika.

Oczywiście zdarza się tak, że dłużnik nie ma konta w banku, samochodu, mieszkania, pracuje bez umowy i po prostu nie majątku, który można zająć. W takiej sytuacji komornik zazwyczaj umarza egzekucję, ale nie przekreśla to jeszcze całkowicie szans na odzyskanie długu. Przy odpowiednim prowadzeniu sprawy egzekucję można prowadzić bez końca, co kilka lat składając odpowiedni wniosek o wszczęcie egzekucji i licząc na to że w którymś momencie życia dłużnik znajdzie legalną pracę, kupi samochód lub zdobędzie majątek który można będzie zająć. Jeżeli egzekucja jest regularnie powtarzana co 6 lat, dług się nie przedawnia.

Firmy windykacyjne działają na nieco innej zasadzie – zazwyczaj skupują one roszczenia za odpowiedni procent ich wartości i samodzielnie prowadzą postępowanie, aby odzyskać pieniądze.

Odpowiedź na pytanie co wybrać zależy w dużej mierze od tego jakiego długu dotyczy faktura oraz jakie środki finansowe posiada wierzyciel – jak długo może czekać na egzekucję. W przypadku komornika pieniądze można odzyskać często w całości, powiększone dodatkowe o odsetki za opóźnienie. Warto to więc potraktować jako pewną inwestycję. Firma windykacyjna jest jednak w stanie zaoferować odpowiedni (choć niewielki) procent z góry, co zapewni przedsiębiorcy płynność finansową.

Koszty sądowe i koszty komornicze – kto płaci komornikowi i czy to się opłaca?

Jeżeli chcemy otrzymać zwrot długu w pełnej wysokości, z pewnością trzeba będzie poczynić pewne inwestycje. W razie wygrania sprawy koszty te zostaną zasądzone od dłużnika i będzie on zobowiązany do zwrócenia ich razem z długiem. Dodatkowo będzie on zobowiązany do zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, jeśli wierzyciel skorzysta z pomocy adwokata lub radcy.

Wysokość kosztów pozwu w zależności od kwoty roszczenia można zobaczyć w poniższym linku:

Koszty sądowe w sprawach cywilnych:

koszty sądowe w sprawach cywilnych
    Rys. koszty sądowe w sprawach cywilnych

W postępowaniu nakazowym, wynikającą z ustawy kwotę należy dodatkowo podzielić przez cztery.

Dla przykładu, jeżeli niezapłacona faktura wyniosła 3000 zł, opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym wyniesie jedynie 50 zł. Trzeba ją zapłacić przed złożeniem pozwu  na konto sądu.

Po wydaniu nakazu zapłaty aby prowadzić egzekucję z udziałem komornika, należy wpłacić komornikowi zaliczkę na te czynności. Zaliczki są ustalane przez komornika ale zależą w dużej mierze od żądanego we wniosku sposobu poszukiwania majątku, przykładowo koszty mogą być następujące:

  • Opłata stała za poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela – 100,00 zł.

Po jego złożeniu komornik ustala, czy dłużnik ma rachunki bankowe, nieruchomości, zarejestrowane pojazdy oraz kto jest za niego płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne.

  • 50,00 zł – przewidywane koszty korespondencji w sprawie,
  • 45,00 zł – zapytanie o składniki majątku dłużnika do Urzędu Skarbowego,
  • 35,73 zł – zapytanie o składniki majątku dłużnika do ZUS,
  • 20,00 zł – zapytanie o nieruchomości dłużnika do systemu elektronicznych ksiąg wieczystych,
  • 6,00 zł – koszt zapytań w najpopularniejszych bankach komercyjnych o rachunki bankowe dłużnika
  • 18,14 zł – koszt zapytań we wszystkich bankach komercyjnych (poza bankami spółdzielczymi)
  • 150,00 zł – koszt zapytań w bankach komercyjnych (27 banków) oraz bankach spółdzielczych (136 banków)

W razie gdyby komornikowi nie udało się nic ściągnąć od dłużnika, zaliczka ta nie zostanie zwrócona lecz zostanie dopisana na nakazie zapłaty i zwiększy jego dług, który będzie mógł być znowu egzekwowany w przyszłości – za rok lub kilka lat.

W dłuższej perspektywie czasu, egzekucja komornicza nawet małego długu może być opłacalna i skuteczna. Jeżeli jednak zależy nam na czasie i płynności finansowej, kosztem uzyskania np. 10% długu warto zastanowić się nad sprzedażą wierzytelności.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat skutecznej egzekucji twoich wierzytelności, skontaktuj się ze mną mailowo, przeanalizuję Twoją sytuację i udzielę informacji co do możliwych i skutecznych sposób działania.

Mamy biura w Warszawie i w Ostrołęce. Sprawdź gdzie nas znaleźć!

Magdalena Wojdak

adwokat

Adwokat Magdalena Wojdak

Bronię w sprawach karnych, reprezentuję w sądzie oraz doradzam w ochronie praw niematerialnych, innowacji, pomysłów i wiedzy.

https://wojdak-legal.com/wp-content/uploads/2020/12/pixlr-bg-result-640x186.png

kancelaria@wojdak-legal.com

tel. +48 604 200 483

ul. Willowa 8/10 lok. 17

02-790 Warszawa