SPECJALIZACJA:

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Świadczę kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa własności intelektualnej.
Dobieram odpowiednie narzędzia, by chronić prawa autorskie i własność przemysłową,
a także doradzam jak wykorzystać własność intelektualną by rozwijać biznes i zwiększać udział w rynku.

 

Oferuję profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania własnością intelektualną w Twojej firmie oraz reprezentuję klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym i Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej.

Moje usługi obejmują między innymi znaki towarowe, nazwy handlowe, wzory przemysłowe, prawa autorskie, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, licencje i transfer praw wyłącznych. Współpracuję również z kancelariami patentowymi z innych krajów dzięki czemu mogę zapewnić pomoc w uzyskiwaniu praw własności intelektualnej i ściganiu naruszeń własności intelektualnej także poza terytorium Polski.

ZNAKI TOWAROWE I OCHRONA MARKI

Wiem jak najlepiej chronić Twoją markę. Rozumiem że marka to nie tylko logo, ale też koncepcja, doświadczenie i więzi z odbiorcami. Oferuję rejestrację znaku towarowego w Polsce – w Urzędzie Patentowym, w Unii Europejskiej oraz w procedurze międzynarodowej. Rejestruję znaki słowne, graficzne oraz znaki nietypowe. Prowadzę monitoring znaku towarowego, wykrywając próby rejestracji znaków konkurencji, które mogłyby naruszać prawa wyłączne moich klientów. Monitoring pozwala zabezpieczyć Twoje prawa i ograniczyć działania konkurencji. Uczestniczę również w sporach i transakcjach dotyczących znaków towarowych.

PRAWO REKLAMY I PROMOCJI

Pracuję dla agencji marketingowych, reklamodawców, organizatorów działań promocyjnych oraz  indywidualnych twórców, influencerów, aktorów i modeli. Doradzam w zakresie prawnych aspektów reklamy i świadczę doradztwo prawne dla innego rodzaju działań marketingowych. Moje usługi obejmują między innymi opiniowanie, przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących materiałów reklamowych i ocenę ryzyka w zakresie wykorzystania własności intelektualnej w reklamie. Reprezentuję klientów również w sporach sądowych z zakresu nieuczciwej reklamy.

WZORY PRZEMYSŁOWE I OCHRONA PRODUKTU

Posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie kompleksowej ochrony produktów przed naruszeniami ze strony konkurentów rynkowych. Rejestruję wzory przemysłowe, prowadzę spory sądowe z udziałem wzorów przemysłowych i dobieramy najlepsze sposoby ochrony dla Twojej firmy. W imieniu moich klientów sporządzam także listy ostrzegawcze do ewentualnych naruszycieli wzorów przemysłowych oraz uczestniczę w negocjacjach zmierzających do zawarcia porozumienia między stronami. Przygotowuję umowy dotyczące wzorów przemysłowych, w tym umowy licencji oraz przeniesienia praw z rejestracji.

PRAWO AUTORSKIE

W ramach świadczenia pomocy prawnej z zakresu prawa autorskiego pomagam przy sporządzaniu, negocjowaniu i analizowaniu umów dotyczących praw autorskich majątkowych i praw pokrewnych. Prowadzę konsultacje dla branży kreatywnej i doradzam najlepsze strategie działania przy naruszeniu praw autorskich. Reprezentuję klientów w sporach sądowych dotyczących naruszenia praw autorskich. Pomagam również przy wycenie praw autorskich, oraz przy zabezpieczeniu interesów związanych z prawami autorskimi.

NIEUCZCIWA KONKURENCJA

Ochrona innowacji, pomysłów i wiedzy często wymaga sięgnięcia do przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pomagam m.in. w sprawach związanych z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa, naśladownictwem produktów, utrudnianiem dostępu do rynku, nieuczciwą, nieetyczną lub zakazaną reklamą. Posiadam również doświadczenie w kompleksowej ochronie nazwy firmy i powstrzymaniu konkurentów przed nieuczciwymi działaniami w biznesie. Zapewniam pomoc w dochodzeniu roszczeń przed sądem oraz w doradzaniu i opiniowaniu czy działania konkurencji mogą zostać uznane za nieuczciwe.

SPORY GOSPODARCZE

Niezapłacona faktura, czy nierzetelny kontrahent może sprawić wiele problemów. Jeśli sala sądowa okaże się najlepszym wyjściem, uczestniczę w sporach sądowych, również w zakresie spraw gospodarczych.

Chcesz skonsultować swoją sprawę z profesjonalistą? Skontaktuj się ze mną!

Opisz swój sytuację w rozmowie telefonicznej, mailowo lub umów się na spotkanie. Z pewnością wspólnie znajdziemy rozwiązanie.

Pracuję również zdalnie!

W celu poznania pełnej oferty moich usług zobacz również:  PRAWO KARNE.

https://wojdak-legal.com/wp-content/uploads/2020/12/logo-na-www-scaled.jpg