Wsparcie prawne dla biznesu w związku z COVID-19

Obecnie niemal każdy przedsiębiorca jest lub wkrótce zostanie dotknięty skutkami epidemii koronawirusa. Spadek obrotów, przerwanie łańcucha dostaw lub kwarantanna pracowników będą miały daleko idące konsekwencje, dostrzegalne w bardzo krótkim czasie. Większość z nich może być trudna lub nawet niemożliwa do uniknięcia, jednak umiejętne zarządzenie ryzykiem prawnym pozwoli na zmniejszenie strat lub nawet przetrwanie prowadzonego biznesu.

Jeśli zastanawiasz się nad następującymi kwestiami:

  • które umowy mogę rozwiązać krótkim czasie?
  • jaki będzie koszt rozwiązania zawartych umów?
  • jakie zmiany mogę wprowadzić lub zaproponować moim partnerom biznesowych w celu  dostosowywania zasad współpracy do obecnych warunków na rynku?
  • jakie będą konsekwencje niewykonania umów z przyczyn leżących po mojej stronie?
  • którym z umów należy nadać wyższy priorytet?
  • jak zminimalizować ryzyka prawne związane z ewentualnymi sporami sądowymi w przyszłości?
  • jak ostatnie zmiany w prawie (m.in. rozporządzenie z 13 marca 2020 r. w sprawie zagrożenia epidemicznego) wpłyną na mój biznes?

Powinieneś niezwłocznie zwrócić się o wsparcie prawników naszej kancelarii – osób posiadających wieloletnie doświadczenie we wsparciu prawnym procesów zakupowych, zarządzaniu umowami oraz doradztwem w negocjacjach i sporach sądowych.

Oferujemy Tobie i Twojej firmie:

Analizę ryzyk prawnych dla Twojego biznesu związanych z epidemią
Weryfikację postanowień zawartych umów i aktualnych zmian w prawie
Wypracowanie rozwiązań przejściowych
Analizę zmian zasad dalszej współpracy z Twoimi partnerami

Oferujemy kompleksowe wsparcie obejmujące analizę danego problemu wraz z przedstawieniem rekomendacji co do dalszego działania w możliwie krótkim czasie oraz udział w negocjacjach z Twoimi partnerami handlowymi. Wszystkie usługi świadczymy również telefonicznie i online!

Zapraszam do kontaktu! Opisz swój sytuację w rozmowie telefonicznej, mailowo lub umów się na spotkanie. Z pewnością wspólnie znajdziemy rozwiązanie.

Wzory pism do pobrania:

Pismo stanowi przykładowy wzór wniosku o obniżenie czynszu najmu lokalu w związku z zaistnieniem nadzwyczajnej zmiany stosunków. O nadzwyczajnej zmianie stosunków mówi art 357 (1) § 1 kodeksu cywilnego:
Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy.
Zmiana stosunków może prowadzić również do polubownej zmiany zawartych umów, których wykonanie w związku z zaistniałą sytuacją byłoby nadmiernie utrudnione dla jednej ze stron.

Pismo stanowi przykładowy wzór wniosku o odroczenie terminu zapłaty czynszu najmu lokalu w związku z zaistnieniem siły wyższej.

W obecnych okolicznościach wykonanie zobowiązań umownych często jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od stron. Należy zwrócić uwagę, że w zwłoce znajduje się jedynie osoba która nie wykonała umowy w terminie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, czyli zależnych od niej. Tymczasem gdy termin płatności nie zostanie dotrzymany z przyczyn niezależnych od opóźniającego się (np. siła wyższa), możemy mówić jedynie o opóźnieniu, z którym nie wiążą się skutki prawne takie jak np. odsetki.

Kancelaria Adwokacka Magdalena Wojdak tel. 604 200 483 mail: kancelaria@wojdak-legal.com